Missie en Visie - Sv Wijk Aan Zee

Sponsors

Missie en Visie

Beleidsnotitie SV Wijk aan Zee Jeugd Voetbal

 

Het bestuur van sv Wijk aan Zee heeft bepaald dat haar eerste en tweede elftal (senioren) op het niveau van de vierde klasse behoort te spelen. Het betreft hier de voetbaltak van onze vereniging.

 

Op dit moment bestaat de selectie voor een groot deel (ongeveer 85%) uit spelers die niet uit Wijk aan Zee komen. Het aantal jeugdleden dat de overstap naar de senioren maakt is te klein en daardoor staat de continuïteit van onze vereniging en dus ook het selectievoetbal onder druk.

Sv Wijk aan Zee heeft de afgelopen jaren bij de jeugd de voorkeur gegeven aan het begeleiden van het collectief. Het belang van het kunnen samenstellen van een team heeft de hoogste prioriteit gekregen. De recreant kreeg net zoveel, misschien nog wel meer aandacht dan de individueel goede voetballer. Daarnaast is er sprake geweest van een intern gericht beleid (binnen Wijk aan Zee) tot het aantrekken van nieuwe jeugdleden.

Om de continuïteit van onze vereniging (inclusief selectievoetbal) meer te kunnen borgen en onze getalenteerde en recreatieve voetballers op een bepaald niveau te kunnen begeleiden heeft het bestuur haar missie, visie en doelstellingen geformuleerd. Onderstaand staan deze beschreven.

Missie


Het is de missie van het hoofdbestuur om voetbal mogelijk te blijven maken voor recreatieve en getalenteerde jeugdvoetballers. Nu en in de toekomst. Sport is voor de jeugd in Wijk aan Zee van essentieel belang niet alleen vanuit het sportieve oogpunt maar ook vanuit sociaal oogpunt. Groei van het aantal jeugdleden is hiervoor noodzakelijk niet alleen voor wat betreft de continuïteit maar ook voor het toepassen van aandacht voor kwaliteit. Getalenteerde voetballers moeten beter begeleid worden om gemotiveerd de overstap te kunnen maken naar de selectie van onze vereniging.

 
Visie


Ter onderbouwing van deze missie heeft het hoofdbestuur haar visie vastgelegd. Deze is als volgt:

 

Door sv Wijk aan Zee aantrekkelijk te maken voor de inwoners van de gemeente Wijk aan Zee en Duin zal het aantal jeugdleden toenemen. Het toenemen van het aantal jeugdleden heeft tot gevolg dat er makkelijker geselecteerd kan worden op basis van kwaliteit. Selecteren moet plaats vinden, indien mogelijk vanaf het seizoen 2012/2013 en dan vanaf de E junioren. Vanaf de D junioren dienen elftallen samengesteld te worden, rekening gehouden met de voorbereiding tot het spelen bij de senioren op het niveau van de vierde klasse of tot het spelen op recreatief niveau zolang als mogelijk is. Door ieder lid op zijn eigen niveau te stimuleren zal de recreatieve voetballer maar ook de getalenteerde voetballer een hoge beleving aan spelplezier behouden. Natuurlijk blijft het collectief van groot belang.

 

Het begeleiden van  onze getalenteerde voetballers moet ten gevolge van het selectiebeleid door een daartoe aangestelde trainer plaats vinden. Als de groep bestaat uit een samenstelling van getalenteerde en recreatieve voetballers zal naast de standaard training een extra vorm van begeleiding gegeven moeten worden aan de getalenteerde voetballers. Eventueel in samenwerking met daartoe geselecteerde spelers van andere leeftijden. Sv Wijk aan Zee moet een vorm van begeleiding toepassen die zich onderscheidt van andere verenigingen. De rol van de voetbaltechnische commissie, in samenwerking met het hoofdbestuur, is van groot belang bij de invulling hiervan en bij het behalen van onze doelstellingen.


Doelstellingen

 

  1. Sv Wijk aan Zee is vanaf het seizoen 2013/2014 aantrekkelijk voor inwoners uit de gemeente Wijk aan Zee en Duin om hier te komen sporten.
  2. het aantal jeugdleden, inclusief A Junioren, is met 50% toegenomen voor aanvang van het seizoen 2015/2016.
  3. vanaf het jaar 2020 moet 50% van de selectiespelers uit de eigen jeugd komen. 
  4. Sv Wijk aan Zee moet met haar eerste en tweede elftal senioren spelen op het niveau van de vierde klasse.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!